Klubben for alle som eier eller oppdretter Chow Chow og andre som er glad i rasen.

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb.

 

 


Generalforsamling 2022

Generalforsamling Lørdag 12.03.2022 kl 12.00 Sted: Dombås hotell
Fullstendig innkalling finner du i lenken under her. Den blir ikke utsendt pr. post til hvert medlem.

Revisjonsrapport 2022

Innkalling 2022

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Utsatt høringsfrist på revisjon av RAS til 17.januar 2022 pga treg postgang.

Les RAS her


Vedtak NKK RS 2021 - fullcertordningen

Til alle NKKs raseklubber/-forbund,

Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med virkning fra 2021.

RS vedtok i sak 5 d):

«Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning fra 01.01.2022.

Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år.»

Ønsker du å lese protokollen i sin helhet finner du den HER.

Vi ber om at dette vedtaket gjøres kjent for klubbens medlemmer, avdelinger og komiteer.