Chow Chow’en er spesiell med sine rette bakben, blå tunge og sitt katteaktige vesen. De rette bakbeina er med på å gi rasen dens karak­teristiske styltete gange. Manken som spesielt hannhunder har, gir et løvelignende inntrykk.