Her ligger innkallinger og protokoller fra generalforsamlingene i NCCK.
Protokoller fra styremøter kan gies til medlemmer ved forespørsel.


Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag den 20/03-21 på Quality Hotel Panorama i Trondheim.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på Internet og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2021

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2021_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling er avlyst grunnet korona-viruset. Forsinket generalforsamling ble avholdt 30. mai 2020 på Oppdal Turisthotell.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på Internet og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2020

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2020_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag 30. mars 2019 på Svebergtunet i Malvik.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på Internet og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2019

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2019_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2018