Lovene er i samsvar med NKKs Lovmal for klubber og forbund vedtatt av Representantskapsmøtet 4.-5. november 2017. Lovene må godkjennes av NKK, men gjelder likevel fra dato for vedtak på generalforsamling.

Lovene er godkjent av NKK den 04.11.2020

Loading...