Lover for Norsk Chow Chow Klubb vedtatt 2018-05-26

Lovendringer ble vedtatt av generalforsamlingen 26. mai 2018. Lovene er i samsvar med NKKs Lovmal for klubber og forbund vedtatt av Representantskapsmøtet 4.-5. november 2017. Lovene må godkjennes av NKK, men gjelder likevel fra dato for vedtak på generalforsamling 26. mail 2018.