Styret består av

Leder Jim Rune Krogstad
Tlf: 90630660
E-post: leder(a)ncck.no
Nestleder Rune Mulder
Tlf: 37151925
E-post: nestleder(a)ncck.no
Sekretær Mona K. Selbach
Tlf: 32 83 52 00/926 37 082
E-post: sekretaer(a)ncck.no
Kasserer Lasse Lønseth
Tlf: 932 49 784
E-post: kasserer(a)ncck.no
Styremedlem Roar Gundersen
Tlf: 467 80 575
E-post: styremedlem(a)ncck.no
(a) betyr @

 

Klubbens andre komiteer er

Redaksjonskomite Grethe Rødby
Rose Linda Pedersen
Hanne Fogtmann Pedersen
Aktivitetskomite Grethe Rødby
Valgkomite Roar Gundersen
Grethe Rødby
Hanne Fogtmann Pedersen
Varamedlem: Annette Kleppe Johansen
Revisor Birthe Andersen
Vararevisor Annette K. Johansen
Valpeformidling Se valpelisten
Omplassering Kontakt styret: post(a)ncck.no