Styret består av

Leder Jim Rune Krogstad
Tlf: 906 30 660
E-post: leder(a)ncck.no
Nestleder Ann-Catrin Kaldhusdal Joten
Sekretær Rose Linda Pedersen
Kasserer Trude Larsen
E-post: kasserer(a)ncck.no
Styremedlem Roy Syndbye

Klubbens andre komiteer er

Redaksjonskomite Rose Linda Pedersen
Maria Tømmerås
Gry Mandal
E-post: chowposten(a)ncck.no
Valgkomite
Revisor Birthe Andersen
Vararevisor Jan Inge Tømmerås
Omplassering Kontakt styret: post(a)ncck.no