Regler for bruk av NCCKs valpeliste og liste over kull som ventes

Norsk Chow Chow Klubb driver ikke valpeformidling. I stedet tilbys oppdrettere å få ført opp valper etter sunne og rasetypiske foreldre på valpelista på NCCKs webside og Facebookside. Interesserte kjøpere kan da ta direkte kontakt med oppdretter.

Det stilles følgende kvar:

 1. Valpene skal være oppdrettet i henhold til kravene i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Det anbefales at NKKs standard kjøpeavtale benyttes.
 2. Valpene skal kunne registreres i NKKs registeres uten avlssperre eller andre begrensninger på bruken, dvs. at
  1. Foreldre har ikke sterk HD (grad. E) eller AD (grad 3)
  2. Innavslgraden for kullet ikke er over 25%.
 3. Det skal gis riktig og fullstendig informasjon om foreldrene:
  1. Premiering på utstilling
  2. HD- og AD-status.
 4. Kjøper får anledning til å se mor sammen med valpene, og far om det er mulig, og får anledning til å gjøre grundige undersøkelser før kjøpeavtale inngås.
 5. Oppdretter skal følge Kjøpslovens/Forbrukerkjøpslovens krav ang. reklamasjon og rett til erstatning for mangler.
 6. Kjente mangler og krav fra oppdretter, f.eks. om at oppdretter skal ha rett til å bruke valpen i avl, skal medføre redusert valpepris.

Oppdrettere som ikke gir riktige opplysninger kan miste retten til å føre inn valper og kull på listene.

Oppdretter har det fulle ansvaret for opplysningene som gis om valpene. Norsk Chow Chow Klubb har ikke noe ansvar for forholdet mellom valpekjøper og oppdretter. At valpene markedsføres på NCCK’s side kan ikke på noen måte tolkes som at NCCK går god for valpenes kvalitet eller tar noe ansvar for eventuelle feil og mangler.