Hvert år arrangerer NCCK m/avdelinger raseutstillinger.
I denne kalender vil du finne alle utstillinger i Norge som Chow Chow kan delta på. Dataene er hentet fra nkk.no.
LILLA oppføringer er NCCK sine utstillinger og GRØNN oppføring er andre raseklubber.