Her ligger innkallinger og protokoller fra generalforsamlingene i NCCK.
Protokoller fra styremøter kan gies til medlemmer ved forespørsel.


Generalforsamling 2024

Ekstra ordinært generalforsamling ble avholdt 09.03.2024, kl 13:00 på Frich´s Rudshøgda.

Innkallingen ble publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling 2024

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2024_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag den 11.03.23 på Quality Airport Værnes Trondheim

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling 2023

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2023_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag den 12.03.22 på Dombås hotell.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling 2022

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2022_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag den 20/03-21 på Quality Hotel Panorama i Trondheim.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2021

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2021_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling er avlyst grunnet korona-viruset. Forsinket generalforsamling ble avholdt 30. mai 2020 på Oppdal Turisthotell.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2020

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2020_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling ble avholdt lørdag 30. mars 2019 på Svebergtunet i Malvik.

Innkallingen ble i samsvar med klubbens lover publisert på internett og kan leses/lastes ned her: Innkalling_2019

Protokollen fra generalforsamlingen kan leses/lastes ned her: Protokoll_Generalforsamling_2019_NCCK

Med hilsen
Styret i Norsk Chow Chow Klubb


Generalforsamling 2018